Samenwerken aan brede talenten en gelijke kansen

Een wetenschappelijke evaluatie van de Amsterdamse Familieschool

Samenwerken aan brede talenten en gelijke kansen

Een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de Amsterdamse Familieschool

Onderzoek naar de Amsterdamse Familieschool

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek is een driejarig onderzoeksproject naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de Amsterdamse Familieschool-aanpak. Dit vernieuwende initiatief van de Gemeente Amsterdam heeft als doel jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

De Amsterdamse Familieschool valt onder de PIEK-aanpak van de Gemeente Amsterdam

De school van mijn kind doet mee

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek gaat in schooljaar 2020-’21 van start. Zit uw kind op dat moment in groep 4, 5 of 6 van een Amsterdamse Familieschool? Dan ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Op deze website leest u wat deelname voor u en uw kind inhoudt. Ook kunt u via deze website toestemming voor deelname geven.

Omdat de Amsterdamse Familieschool-aanpak is gericht op het samenbrengen van de leefwerelden van kinderen en het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school, is het heel belangrijk dat wij zowel van leerlingen als ouders informatie verzamelen. Hiertoe vragen wij ouders en leerlingen twee keer per jaar een vragenlijst in te vullen. Alleen zo kunnen wij onderzoeken of deze nieuwe aanpak bijdraagt aan betere kansen voor jongeren en gezinnen. Uw deelname is dus ontzettend waardevol!  

Onderzoeksvragen

Welke
"In mijn onderzoek richt ik mij op (preventieve) interventies om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ik ben op zoek naar de werkzame elementen die bijdragen aan positieve verandering bij kinderen en adolescenten."
Brechtje de Mooij
postdoc onderzoeker
Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding [uva]
"In dit onderzoek ontmoeten we kinderen, ouders, scholen, kindcentra en allerlei sleutelfiguren uit onze stad die hen ondersteunen. Onderzoek doen naar én met ouders, leerkrachten, pedagogische professionals en scholen."
Prof. dr. Ruben Fukkink
BIJZONDER HOOGLERAAR KINDEROPVANG EN EDUCATIEVE VOORZIENINGEN VOOR HET JONGE KIND [uva]

Laatste nieuws

Volg het laatste nieuws over het Amsterdamse Familieschool Onderzoek en actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs