FAQ

Veelgestelde vragen

Hier vind u antwoorden op veelgestelde vragen over het Amsterdamse Familieschool Onderzoek. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord!

De Amsterdamse Familieschool is een nieuwe methodiek die op een aantal scholen in Amsterdam is ingevoerd. Om te onderzoeken of deze methodiek de gewenste resultaten behaalt, volgt het Amsterdamse Familieschool Onderzoek gedurende 3 jaar de leerlingen van deze scholen. Op deze manier kunnen wij zien of kinderen en ouders zich over het algemeen beter gaan voelen en of zij zich meer betrokken voelen bij school. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk laten zien dat deze factoren bijdragen aan een goede schoolgang van kinderen en een zo goed mogelijke voorbereiding op de toekomst.

Het onderzoeksteam van de Amsterdamse Familieschool, en de onderzoeksgroep waar zij onderdeel van is, doet veel onderzoek naar de effecten van interventies die tot doel hebben de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

In de praktijk is het belangrijk om te werken met bewezen effectieve methodes, dat heet evidence-based werken. Schoolmethodieken en interventies kosten vaak veel geld, en het is dan ook belangrijk om te weten of deze wel effectief zijn. Met andere woorden, of het geld goed besteed is. Daarnaast kost het uitvoeren van schoolmethodieken en interventies soms veel tijd, dus is het goed om te weten of dit werkt en onder welke omstandigheden de meest optimale resultaten worden behaald. Om te kunnen zeggen of een methodiek tot de beoogde resultaten leidt, moeten deelnemers een tijd gevolgd worden.

De kennis die met dit onderzoek wordt opgedaan is niet alleen relevant voor de scholen en instellingen die met de Amsterdamse Familieschool methodiek werken, maar ook voor andere instellingen in Nederland. Door de resultaten van onderzoek te delen met een breed publiek, kunnen anderen hun keuzes voor methodieken en interventies onderbouwen of bijstellen op basis van ons onderzoek.

Om te onderzoeken of de Amsterdamse Familieschool methodiek de gewenste resultaten behaalt, moeten wij de deelnemers aan dit onderzoek (leerlingen, leerkrachten en ouders) over een langere periode volgen. Door op verschillende momenten een vragenlijst af te nemen, kunnen wij zien welke veranderingen er bij leerlingen en ouders van de Amsterdamse Familiescholen optreden.

Omdat wij u en uw kind meerdere keren vragen om een vragenlijst in te vullen, hebben wij enkele persoonsgegevens (zoals geboortedatum en initialen) nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de verschillende vragenlijsten die u en uw kind invullen aan elkaar te koppelen. Wanneer wij de vragenlijsten verwerken, verwijderen wij de namen en vervangen deze met een persoonsnummer. De lijst met namen en persoonsnummers wordt met een versleutelingscode vergrendeld en op een veilige plek bewaard, waar alleen de hoofdonderzoekers toegang toe hebben. Zo weten alleen de hoofdonderzoekers welke nummers bij welke namen horen. Uiteindelijk worden alle gegevens dus anoniem verwerkt en zijn uw antwoorden niet meer tot u te herleiden.

Nee. De school van uw kind en de leerkracht van uw kind hebben geen toegang tot de individuele antwoorden van uw kind. Deze individuele antwoorden zullen ook niet met hen worden besproken. Scholen krijgen wel een rapport met de schoolbrede resultaten aan het einde van ieder onderzoeksjaar. Deze resultaten zijn op het niveau van de school (gemiddelden) en zijn dus niet te herleiden naar u of uw kind.

Dit onderzoek maakt gebruikt van meerdere meetmomenten. Alleen op die manier kunnen wij in kaart brengen welke veranderingen optreden bij leerlingen en ouders van de Amsterdamse Familiescholen. Door iedere meetronde dezelfde vragen te stellen en de antwoorden aan het einde van het onderzoek naast elkaar te leggen en te vergelijken, kunnen wij zien hoe kinderen zich ontwikkeld hebben in de 3 jaar van het onderzoek. 

Dit heeft er mee te maken dat we op meerdere momenten vragenlijsten afnemen bij u en uw kind. Om de vragenlijsten aan het einde van het onderzoek aan elkaar te kunnen koppelen, vragen wij u en uw kind steeds om een naam op de vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten worden wel anoniem verwerkt. De gegevens van u en uw kind worden gekoppeld aan een anoniem persoonsnummer. Alleen de hoofdonderzoekers hebben de versleutelingscode hiervan. Deze code wordt op een veilig plek bewaard.

Kinderen jonger dan 6 jaar begrijpen de vragenlijsten vaak nog niet goed of hebben niet voldoende concentratie om deze in te vullen. Daarom begint het onderzoek in groep 4.

Niets. Als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek, heeft dit geen gevolgen voor uw deelname aan de activiteiten die worden aangeboden door uw Amsterdamse Familieschool. Indien u er voor kiest om niet deel te nemen of uw deelname te stoppen, zullen wij uw gegevens uit onze databestanden verwijderen.

U kunt toestemming voor deelname nog intrekken tot 1 maand na afloop van het onderzoek (31 augustus 2023).

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij het onderzoeksteam. Zij zijn bereikbaar op het e-mailadres afs-onderzoek@uva.nl. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam  Dr. Henny Bos.