We gaan beginnen!

We gaan beginnen!

De scholen zijn weer begonnen, en ook het onderzoeksteam van het AFS onderzoek staat in de startblokken. De afgelopen weken hebben wij achter de schermen hard gewerkt om het onderzoek naar de Amsterdamse Familieschool mogelijk te maken. Na de zomervakantie was de kogel door de kerk: de financiering voor het project is rond en we kunnen écht gaan beginnen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De missie van de Amsterdamse Familieschool is dat gezinnen en kinderen in Amsterdam dezelfde kansen krijgen om zich tot hun volle potentie te ontwikkelen. Voor sommigen betekent dit dat zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat steuntje zal de Amsterdamse Familieschool verzorgen, door verschillende aanvullende activiteiten op school te organiseren.

Deze aanpak is nieuw, wat ook betekent dat de precieze resultaten nog onbekend zijn. En dat is waar het onderzoeksteam om de hoek komt kijken. Wij zullen de komende 3 jaar kinderen en gezinnen volgen om in kaart te brengen op welke vlakken de Amsterdamse Familieschool het welzijn van ouders en kinderen verbetert.

Wat gaat het onderzoeksteam de komende tijd doen?

De eerste periode van het onderzoek bestaat uit de inventarisatiefase. Zo zullen we bij alle Amsterdamse Familiescholen langs gaan om er achter te komen wat zij van plan zijn. Daarnaast gaan we ook met een aantal ouders en kinderen in gesprek: wat vinden zij van deze plannen? Bovendien zullen we bij ouders en kinderen de eerste metingen afnemen. Deze wordt de “baseline” of “nulmeting” genoemd, en deze wordt gebruikt om latere metingen tegen af te zetten. Zo kunnen we dus heel precies zien hoe het welzijn van kinderen en gezinnen verandert door de inzet van de Amsterdamse Familieschool.

Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten?

Zo’n eerste meting wordt natuurlijk niet onaangekondigd uitgevoerd. Daarom kunt u de komende tijd verwachten veel van ons te horen. We zullen informatiebrieven verspreiden, waar nodig informatieavonden organiseren, en bij alle ouders toestemming vragen voor deelname (van henzelf en hun kinderen) aan het onderzoek. Alle informatie over het onderzoek is tevens te vinden op deze website en bij vragen kunt u altijd bij ons terecht. Wilt u contact met ons? Vul dan het contactformulier in en wij komen zo snel mogelijk bij u terug!

We gaan beginnen!