onderzoeksteam

Maak kennis met de onderzoekers

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Research Institute of Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam

Brechtje de Mooij

postdoc onderzoeker
Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding [uva]

Ik ben orthopedagoog en onderzoeker. Ik ben nieuwsgierig naar de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, en hoe deze door verschillende factoren wordt beïnvloed. In mijn onderzoek richt ik mij op de effecten van (preventieve) interventies om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierbij ben ik vooral benieuwd welke onderdelen in dit soort programma’s verantwoordelijk zijn voor positieve veranderingen bij kinderen en adolescenten.

Prof. dr. Ruben Fukkink

Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind [UvA]

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam werken samen in het onderzoek van de nieuwe Amsterdamse Familieschool. In dit onderzoek ontmoeten we kinderen, ouders, scholen en kindcentra, en allerlei sleutelfiguren uit onze stad die hen ondersteunen. Ik draag, in samenwerking met collega’s, graag mijn steentje bij aan deze nieuwe studie.

Dr. Roeland van Geuns

Lector
Armoede Interventies [hva]

Mijn onderzoek richt zich op verkrijgen van meer zicht op de effectiviteit van interventies en methodieken gericht op re-integratie en schuldhulpverlening. Op deze manier probeer ik bij te dragen aan verbeterde sociale zekerheid voor mensen die buiten hun schuld buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan.

Esmée Lalihatu

Onderzoeksassistent
preventieve jeugdhulp en opvoeding [uva]

Ik ben in april 2019 afgestudeerd als pedagoog aan de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding aan de Universiteit van Amsterdam. Na mijn afstuderen ben ik op de UvA gebleven en gaan werken als onderzoeksassistent. Naast mijn werkzaamheden op het AFS-project ben ik ook werkzaam bij het project “Opgroeien in Amsterdam” waarin we onderzoek doen naar prikkelbaar gedrag van jonge kinderen.

Dr. Loes van Rijn-van Gelderen

Universitair docent
Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding [uva]

In mijn onderzoek probeer ik te achterhalen in welke mate de omgeving van het kind van invloed is op de ontwikkeling. Zo doe ik onderzoek naar het gedrag van ouders en kijk ik naar de rol van scholen.

Dr. Christian Broer

Universitair hoofddocent
Political Sociology: Power, Place and Difference [UvA]

Ik doe onderzoek naar gezondheid en vooral naar hoe ouders, kinderen en professionals daarmee omgaan in de dagelijkse praktijk. Ik geef leiding aan een aantal onderzoeksteams en ben ook zelf actief betrokken in de uitvoering.

Dr. Gerlieke Veltkamp

Postdoc onderzoeker
Political Sociology: Power, Place and Difference [UvA]

Ik vind het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek dat over mensen gaat, ook daadwerkelijk met die mensen samen wordt gedaan. Kinderen, jongeren, ouders en professionals kunnen, als ze dit willen, zelf aangeven wat ze graag zouden willen onderzoeken, en zij zijn de experts die iets kunnen laten zien en horen van wat er in hun omgeving gebeurt en hoe dit hen beïnvloedt. Wat zouden zij zelf willen zien of veranderen in hun omgeving? Hoe en wanneer wordt vertrouwen wel of niet opgebouwd? Als sociologisch onderzoeker kan ik met etnografisch en participatief actieonderzoek mensen een rol geven in mijn onderzoek om de maatschappelijke systemen en interacties waarmee zij te maken hebben te tonen en beïnvloeden. 

Jodi Mak

Senior onderzoeker
Armoede Interventies [HvA]

Ik doe onderzoek op het gebied van armoede en schulden en heb (daarnaast) veel onderzoek onder kinderen en jongeren gedaan. Armoede wordt  vaak van generatie op generatie overgedragen en het doorbreken van deze vicieuze cirkel begint vaak bij de jeugd. Belangrijk is onder meer de vraag hoe professionals het taboe op armoede en schulden bij kwetsbare gezinnen en jeugd in armoede vanuit verschillende domeinen integraal kunnen doorbreken, hoe ze armoede kunnen signaleren en gezinnen en jeugd in armoede kunnen toeleiden naar de juiste hulp en hoe interventies voor deze groepen (integraal/domeinoverstijdend) effectiever kunnen worden gemaakt. Het is hierbij belangrijk om de stem van jongeren steeds mee te nemen.

Umit Kaynak

Onderzoeker
Armoede interventies [hva]

Als kwalitatief onderzoeker heb ik de afgelopen jaren vele onderzoeken uitgevoerd binnen de gezondheidszorg. Met name door de gesprekken die ik voerde met patiënten realiseerde ik me des te meer hoe belangrijk de opvoeding is en welke factoren invloed kunnen hebben op hoe je je kinderen opvoedt. Leven in armoede kan een bepalende rol spelen in keuzes die door ouders gemaakt worden voor hun kinderen en deze keuzes kunnen grote gevolgen hebben voor hun welzijn en gezondheid. Als onderzoeker aan de HvA focus ik me op het thema armoede, met daarbinnen de link met welzijn, gezondheid, jeugd en ontwikkeling.

Eke Krijnen

Eke Krijnen

Onderwijsonderzoeker
Kohnstamm Instituut

Als onderwijsonderzoeker richt ik mij op het thema gelijke kansen in het onderwijs. Voor mijn proefschrift onderzocht ik de samenwerking tussen ouders en school in de grootstedelijke context, en in het bijzonder de invloed van ouder-kindprogramma’s op de ontluikende geletterdheid van kinderen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat onderwijsinterventies goed aansluiten bij de dagelijkse realiteit van kinderen, gezinnen en scholen.

 

Financiering

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek wordt gefinancierd door de
Gemeente Amsterdam