voor ouders

De Amsterdamse Familieschool

De Amsterdamse Familieschool (AFS) is een vernieuwend initiatief van de Gemeente Amsterdam. Het doel van deze aanpak is om de leefwerelden van kinderen binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. Het gezin en de school spelen beide een onmisbare rol in de ontwikkeling van kinderen. Om kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat de school intensief samenwerkt met ouders. De Amsterdamse Familieschool wordt een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen extra te ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

Binnen het huidige programma krijgen negen scholen de mogelijkheid om een Amsterdamse Familieschool te worden. Meer informatie over de AFS-aanpak is te vinden op de website van de Gemeente Amsterdam.

Waarom dit onderzoek?

Uniek aan het Amsterdamse Familieschool concept is dat de school zelf bepaalt welke activiteiten zij inzet om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. Vaak worden onderwijsinterventies van buitenaf ontworpen en vervolgens ingevoerd op scholen. Binnen het AFS-initiatief ligt de regie bij de scholen. De school kent haar leerlingen immers het allerbeste en heeft goed zicht op wat er nodig is om gezinnen te versterken en kansengelijkheid voor kinderen te vergroten.

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek is opgezet om de resultaten van de Amsterdamse Familieschool in kaart brengen en te evalueren of deze aanpak succesvol is. Welke plannen hebben de toekomstige Amsterdamse Familiescholen? Leidt meer betrokkenheid van ouders bij school tot betere schoolresultaten van kinderen? En, voelen ouders en kinderen zich prettiger als er vanuit school meer tijd is voor de thuissituatie van gezinnen? Deze en andere vragen staan centraal in dit onderzoek.

Onderzoekers

Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam

Looptijd

2020-2023

Doelgroep

Leerlingen, ouders en leerkrachten van de Amsterdamse Familiescholen
(groep 4 t/m 8)

Financiering

Gemeente Amsterdam

Hoe werkt het onderzoek?

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek gaat in schooljaar 2020-’21 van start. Zit uw kind in groep 4, 5 of 6 van een Amsterdamse Familieschool? Dan ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

3 jaar

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek heeft een looptijd van drie jaar. Onderzoekers zullen vanaf schooljaar 2020-'21 twee keer per jaar de school van uw kind bezoeken om informatie te verzamelen. Dit gebeurt na de herfstvakantie (okt/nov) en voor de zomervakantie (juni).

Vragenlijsten

Leerlingen die toestemming hebben van hun ouders vullen twee keer per jaar een vragenlijst in op school. Ook ouders worden uitgenodigd om tweemaal per jaar een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 40 minuten voor leerlingen en 30 minuten voor ouders.

Privacy

Deelname aan het onderzoek is voor zowel u als uw kind vrijwillig. Wij garanderen uw privacy tijdens en na het onderzoek. Alle onderzoeksgegevens worden beveiligd opgeslagen en blijven volstrekt vertrouwelijk. Verzamelde gegevens zijn achteraf niet meer te herleiden naar u en/of uw kind.

Wat wordt er van mijn kind en mij verwacht?

Groep 4, 5 en 6

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek loopt van schooljaar 2020-’21 tot schooljaar 2022-’23. We maken in het onderzoek gebruik van een zogenaamd cohort design. Dat betekent dat we op iedere Amsterdamse Familieschool verschillende groepen leerlingen drie jaar lang volgen (zie afbeelding rechts). Heeft uw kind toestemming voor deelname en zit uw kind in schooljaar 2020-’21 in

  • groep 4: dan doet uw kind mee tot en met groep 6 (A)
  • groep 5: dan doet uw kind mee tot en met groep 7 (B)
  • groep 6: dan doet uw kind mee tot en met groep 8 (C)

In het schooljaar 2021-’22 voegen we nog een extra groep toe aan het onderzoek: kinderen die op dat moment in groep 4 zitten doen mee tot en met groep 5 (D).

Vragenlijst leerlingen

Als uw kind in één van bovenstaande groepen zit en u toestemming heeft gegeven voor deelname van uw kind, dan zal uw kind twee keer per jaar (na de herfstvakantie en voor de zomervakantie) een vragenlijst invullen op school. In totaal vult uw kind dus 6x een vragenlijst in. De vragenlijst is iedere keer grotendeels hetzelfde. Op deze manier kunnen wij onderzoeken welke veranderingen er optreden bij leerlingen van de Amsterdamse Familieschool.

Het invullen van de vragenlijst zal per keer maximaal 40 minuten duren. Uw kind krijgt instructies over hoe de vragenlijst ingevuld moet worden. De vragenlijst meet een aantal aspecten, waaronder welzijn, optimisme voor de toekomst en het zelfbeeld van uw kind.

Vragenlijst ouders

Omdat de Amsterdamse Familieschool-aanpak gericht is op het samenbrengen van de leefwerelden van kinderen en het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school, is het van belang dat we ook informatie bij ouders verzamelen. Daarom zullen we u ook uitnodigen om twee keer per jaar een vragenlijst in te vullen. Dat zal per keer maximaal 30 minuten kosten. In de vragenlijst worden vragen gesteld over uw welzijn, of u stress ervaart in de opvoeding van uw kind en over het gedrag van uw kind.

Het onderzoeksteam zal bij de meetmomenten op school aanwezig zijn om deelnemende ouders te ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst en om eventuele vragen te beantwoorden. Hier worden met de scholen afspraken over gemaakt.

Cohort design van het Amsterdamse Familieschool Onderzoek

Privacy van u en uw kind

Wij vinden de privacy van u en uw kind erg belangrijk. Wij gaan zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk om met alle informatie die wij in dit onderzoek verzamelen. Wanneer wij onderzoeksgegevens van u of uw kind verzamelen, zorgen wij ervoor dat deze achteraf niet meer te herleiden zijn naar u en/of uw kind. De school van uw kind krijgt geen inzage in de individuele gegevens van u of uw kind. Alleen volledige geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, gedeeld worden met andere onderzoekers of publiekelijk toegankelijk worden gemaakt. Lees ook onze privacyverklaring.

Toestemming

Zit uw kind in schooljaar 2020-’21 in groep 4, 5 of 6 van een Amsterdamse Familieschool? Via het toestemmingsformulier kunt u toestemming geven voor deelname van uw kind en/of uzelf aan het onderzoek.

Deelname aan het Amsterdamse Familieschool Onderzoek is geheel vrijwillig, voor zowel u als uw kind. Als uw kind of u als ouder niet wil deelnemen, dan hoeft dat niet. Dat heeft geen consequenties voor deelname aan de activiteiten die de school van uw kind organiseert. U en uw kind mogen op elk gewenst moment stoppen zonder daar een reden voor op te geven en zonder consequenties. Het is voor ons belangrijk dat iedereen die deelneemt aan het onderzoek daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Vragen over het onderzoek?

Op onze FAQ-pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het Amsterdamse Familieschool Onderzoek. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de hoofdonderzoeker, Brechtje de Mooij. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam Dr. Henny Bos.

U kunt meerdere opties aanvinken.
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.